شرایط و قوانین استفاده ازسرویس ها

کلیه کاربران سرویسهای بهتانت و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویسهای بهتانت ، موظف به رعایت کامل شرایط سرویس بهتانت می باشند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق سایر کاربران اینترنت و تطابق با قوانین حاکم بر محیط سرویس دهندگانی است که بهتانت از سرویس آنها استفاده می کند. این شرایط جامع و کامل نبوده و بهتانت حق اضافه، حدف یا تغییر بندهای آنرا در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آنها در وبگاه www.behtanet.com برای خود محفوظ می دارد. هرگونه شکایت و گزارش در مورد تخطی کاربران از این شرایط می بایست از طریق ایمیل یا فکس به صورت کتبی به بهتانت اعلام گردد.

تاریخ آخرین تغییرات: این قرارداد در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ توسط کارگروه هاستینگ و IDC سازمان نظام صنفی رایانه تهیه و به تصویب شورای عالی انتظامی سازمان نظام صنفی رسیده است. یک نسخه از این قرارداد در آرشیو این شورا به ثبت رسیده است.