خطوط اختصاصی پنل اس ام اس

شماره های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ثابت که همگی در سامانه بهتا هاست قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد.
به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف میتوان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیامک های ناموفق اشاره نمود .

تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک را نیز دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، کد خوان و ……. استفاده و بهره برداری نمود.

خطوط عمومی :  هدیه بهتاهاست به تمامی مشتریان ، مجموعه ای از خطوط عمومی بسیار رند می باشد که می توانند از این خطوط برای ارسال های انبوه خود استفاده نمایند.

خطوط اختصاصی ۱۰۰۰

معایب :

  1. رنج وسیع لیست سیاه مخابراتی
  2. تفاوت قیمت بین خطوط سفارشی و غیر سفارشی

مزایا :

  1. سرعت بسیار بالا در ارسال
  2. قابلیت دریافت گزارش تحویل
  3. قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره ۱۰۰۰
  4. تعرفه مناسب پیامک و خطوط
  5. بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرت به صورت خودکار
  6. سفارش خط به صورت کاملا سیستماتیک

قیمت شماره های زیر به تومان می باشد.

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
200,000 105,000 250,000 120,000 300,000 135,000 14 1000XXXXXXXXXX 1
550,000 280,000 600,000 315,000 700,000 350,000 13 1000XXXXXXXXX 2
1,000,000 500,000 1,200,000 600,000 1,400,000 700,000 12 1000XXXXXXXX 3
2,000,000 1,000,000 2,300,000 1,200,000 2,700,000 1,400,000 11 1000XXXXXXX 4
3,000,000 1,300,000 3,500,000 1,500,000 4,000,000 1,800,000 10 1000XXXXXX 5
4,000,000 2,000,000 4,500,000 2,250,000 5,000,000 2,500,000 9 1000XXXXX 6
5,500,000 2,500,000 6,000,000 3,000,000 7,000,000 3,500,000 8 1000XXXX 7
30,000,000 33,000,000 35,000,000 7 1000XXX 8
5,500,000 5,700,000 6,000,000 6 1000XX 9